Výpověď pojistné smlouvy a změna pojišťovny

Pojišťovny na našem trhu nabízejí stovky variant a kombinací pojištění. Rozdíl mezi nabídkami pojišťoven je nejen v ceně, ale také v rozsahu a kvalitě pojištění. Cenový rozdíl mezi pojištěními může být stokoruny, ale také v řádech tisíců korun ročně. U některých typů pojištění, jakými je například povinné ručení a havarijní pojištění se může cenový rozdíl za dvě podobné pojistky pohybovat až kolem deseti tisíc korun. Proto se vyplatí porovnat nabídky pojišťoven.

Výpovědí nevýhodné pojistné smlouvy a změnou pojišťovny můžete ušetřit tisíce korun ročně. V naší kalkulačce pojištění ihned zjistíte, které pojištění je pro vás nejvýhodnější.

Připravili jsme pro Vás přehled nejčastějších způsobů ukončení pojistné smlouvy. Při změně pojišťovny je potřeba dodržet pravidla pro podání výpovědi, která se řídí příslušným zákonem (Zákon o pojistné smlouvě 37/2004 a Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 168/1999).

Smlouvu vždy vypovězte písemně a předejte na přepážce patřičné pojišťovny nebo zašlete doporučeně poštou. Výpověď musí být vždy opatřena vlastnoručním podpisem. Doporučujeme výpověď a komunikaci s pojišťovnou zpracovat ve dvou vyhotoveních a kopii si ponechat. Pro usnadnění celého procesu máme pro Vás vzor výpovědi pojistné smlouvy.

Nejčastější způsoby ukončení pojistné smlouvy

1. Výpověď ke konci pojistného období (nejčastější způsob ukončení pojistné smlouvy)
Písemnou výpověď je potřeba doručit na adresu pojišťovny nejméně 6 týdnů před výročním dnem pojistné smlouvy, kterým je den a měsíc počátku smlouvy. Konec pojistného období naleznete na zelené kartě nebo v pojistné smlouvě. V případě půlročních nebo kvartálních splátek pojištění můžete u některých pojišťoven pojištění vypovědět k Vaší nejbližší platbě. S výpovědí smlouvy Vám pomůžeme, případně se můžete obrátit na svou pojišťovnu. Výpověď můžete poslat okamžitě, smlouva je však ukončena k datu ukončení pojistného období.

2. Změna vlastníka, například prodej vozidla (nejčastější důvod změny pojištění)
Při změně vlastníka (například při prodeji vozidla) doporučujeme bez zbytečného otálení zaslat výpověď smlouvy pojišťovně. Pojišťovna předepisuje pojistné podle zákona do data nahlášení změny, nikoliv do data prodeje vozidla. Pokud nahlásíte změnu vlastníka (prodej vozidla) se zpožděním, pojišťovna Vám toto dodatečné období naúčtujte.

Změnu vlastníka je obvykle potřeba dokladovat například kopií kupní smlouvy (nebo kopií velkého technického průkazu v případě vozidel). Tato povinnost však není uvedená v zákoně a pojišťovna tak nemůže ukončení pojištění podmiňovat dodáním dalších dokumentů. Podle zákona stačí oznámení této skutečnosti ve výpovědi. Pro jednodušší a bezproblémové vyřízení výpovědi doporučujeme kopii kupní smlouvy (nebo kopii velkého technického průkazu) k výpovědi přiložit. Přeplatek pojištění (nespotřebované pojistné) Vám pojišťovna vrátí zpět. Smlouva je ukončena ke dni oznámení změny vlastníka.

3. Výpověď do 2 měsíců od uzavření smlouvy
Ukončit pojistnou smlouvu můžete u nového pojištění, u kterého neuplynulo více než 2 měsíce od uzavření smlouvy. Přeplatek pojištění (nespotřebované pojistné) Vám pojišťovna vrátí zpět. Smlouva je ukončena do 8 dní od doručení Vaší výpovědi.

4. Výpověď do 3 měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události
Ukončit pojistnou smlouvu můžete v případě pojistné události do 3 měsíců od oznámení vzniku této pojistné události. Přeplatek pojištění (nespotřebované pojistné) Vám pojišťovna vrátí zpět. Smlouva je ukončena do 1 měsíce od doručení Vaší výpovědi.

5. Změna pojistného
Ukončit pojistnou smlouvu můžete v případě nového předpisu pojistného na další období. Například z důvodu nespokojenosti s novou výší nebo podmínkami pojistného. Ukončit smlouvu můžete do 1 měsíce od oznámení této změny. Pojišťovna je dle zákona také povinna Vás informovat o změně pojistného na další pojistné období minimálně 2 měsíce před tzv. výročím smlouvy, neboli ukončením daného pojistného období. Smlouva je ukončena k datu ukončení pojistného období.

6. Výpověď dohodou
Nutný souhlas pojišťovny. Aby výpověď pojistné smlouvy byla platná, musí Vám pojišťovna akceptaci výpovědi písemně potvrdit. Při podání výpovědi dohodou je vhodné uvést důvod výpovědi. Jako důvod mohou pojišťovny akceptovat nespokojenost, uvedení v omyl při sjednání pojistné smlouvy, apod. Pojišťovny většinou neakceptují výpověď z důvodu lepší nabídky pojištění. Přeplatek pojištění (nespotřebované pojistné) Vám pojišťovna vrátí zpět, pokud se s pojišťovnou nedohodnete jinak. Smlouva je ukončena ke dni dohody obou stran.

7. Výpověď nezaplacení pojistného
Nedoporučujeme přestat platit pojistné bez platného ukončení pojistné smlouvy! Nezaplacení pojistného neznamená zánik pojištění. Pojišťovna rozhoduje o ukončení pojištění a po celou dobu trvání pojištění má pojišťovna právo na pojistné za Vaši smlouvu. Pojišťovna dále může vymáhat i poplatky spojené s vymáhání dlužného pojistného, případně úroky z prodlení za dlužné období. Pojištění zaniká uplynutím 30 dnů od doručení upomínky pojistitele k zaplacení dlužného pojistného, pokud v této lhůtě nebylo dlužné pojistné zaplaceno.

8. Pro automobily - Vyřazení vozidla z evidence vozidel (uložení značek do depozita)
Ukončit pojistnou smlouvu můžete z důvodu uložení značek do depozita. Obvykle se týká tzv. sezonních vozidel. Vypovědět pojistnou smlouvu z tohoto důvodu však můžete u jakéhokoliv vozidla a kdykoliv. Na dopravním inspektorátu stačí odhlásit vaše vozidlo (například na jeden den). Pojišťovně zašlete výpověď smlouvy s kopií velkého technického průkazu, kde je tato změna zaznamenána. Přeplatek pojištění (nespotřebované pojistné) Vám pojišťovna vrátí zpět. Smlouva je ukončena ke dni vyřazení vozidla z evidence vozidel.

Spojte se s námi

Zákaznická podpora info@topsrovnani.cz

Novinky na Váš e-mail

Odesláním registrace k newsletteru souhlasím se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání newsletteru