Proč domácnosti ztrácejí zájem o změnu dodavatele plynu?

Publikováno: 1.Červenec 2014

V České republice odbírá plyn 2,65 milionů domácností. Ty si mohou svého dodavatele svobodně vybrat od roku 2007. Liberalizace trhu se zemním plynem probíhala pozvolna. Svého vrcholu dosáhl počet změn dodavatele v roce 2011, kdy k nové energetické společnosti převedlo své odběrné místo na plyn téměř 360 000 zákazníků. Od roku 2012 má pak počet změn dodavatele plynu klesající tendenci.

Počet změn dodavatele plynu

Rok Počet změn
2010 76 659
2011 359 996
2012 344 005
2013 293 660

Zdroj: OTE

To potvrzují i čísla za letošní rok. Z prvních pět měsíců změnilo dodavatele podle statistik OTE 107 367, to je o více než třetinu méně než za stejné období v loňském roce. Tento trend byl ale patrný už loni, kdy dodavatele plynu změnilo o 17 procent méně odběratelů než v roce 2012.

„Nejčastěji mění svého dodavatele plynu zákazníci v prvních pěti měsících roku. Je možné vysledovat, že počet změn od roku 2011 stále výrazně klesá. Tento trend vypovídá o částečném zklidnění trhu s plynem,“ uvedl Miloslav Zaur, předseda Rady Českého plynárenského svazu s tím, že konkurence dodavatelů na českém trhu s plynem je po Velké Británii drhá největší v Evropě. Na tuzemském trhu plyn prodává více než 30 energetických společností.

Jak je vidět z níže uvedené tabulky, do změny dodavatele plynu se zákazníci pouští zejména na počátku roku. V následujících měsících počet změn klesá.

  Rok 2013 Rok 2014
Leden 34 987 38 876
Únor 33 782 17 392
Březen 29 859 17 713
Duben 23 800 16 952
Květen 25 044 16 434

Zdroj: OTE

Proč už nechceme měnit dodavatele plynu?

Největší boom změn dodavatele plynu už máme za sebou. Čím si ale vysvětlit, že zájem zákazníků o změnu dodavatele plynu klesá? Odběratelé, kteří pomýšleli na změnu energetické společnosti, už svůj záměr pravděpodobně realizovali. Na energetickém trhu se projevilo také určité rozčarování – slevy, na které někteří dodavatelé lákali zákazníky, prostě nebyly tak závratné. Navíc se objevily nekalé praktiky související s podomním prodejem. Zatímco ještě před dvěma třemi lety spotřebitelé nebyli informovaní o tom, „na co si dát pozor“, v současné době jsou opatrnější a nenechají se při návštěvě podomního prodejce tak snadno zlákat.

Další podstatný důvod, proč počet změn dodavatele plynu klesá, souvisí se smlouvami na dobu určitou. Ty se staly trendem mezi většinou energetických společností. A to z prostého důvodu – odběratel, který podepíše smlouvu na dobu určitou (zpravidla na dva roky, ale výjimkou již není ani smlouva na pět či deset let), se zavazuje odebírat od dodavatele plyn po celou dobu – na rozdíl od smlouvy na dobu neurčitou ji tedy není možné vypovědět. Smlouvy na dobu určitou nejsou jen záležitostí alternativních dodavatelů, ale objevují se i u velkých energetických společností – například formou dodatku ke stávající smlouvě. Zádrhelem je, že smlouva nevyprší po uplynutí doby, na kterou byla uzavřena, ale automaticky se prodlouží, pokud odběratel včas nepodá výpověď (většinou 3 týdny až 3 měsíce před uplynutím doby určité).

Boj o zákazníky na trhu se zemním plynem ale pokračuje i přes smlouvy na dobu určitou, ve kterých lze spatřovat záměr dodavatelů udržet si zákazníka za každou cenu a znemožnit mu odchod. Při podomním prodeji se můžeme často setkat s tím, že ačkoli obchodník vidí, že zákazník má smlouvu na dobu určitou, přesto ho nechá novou smlouvu podepsat – společnost následně čeká, až smlouva na dobu určitou vyprší a bude moct nového zákazníka bez sankcí převést.

Čtěte také: Centropol versus Bohemia Energy: Kam až zašel boj o zákazníky

Jakým směrem se bude trh se zemním plynem ubírat dál je zatím ve hvězdách. I přes určitou negativní příchuť, kterou změna dodavatele plynu pro některé zákazníky dostala, zůstává stále faktem, že je to právě plyn, na němž je možné ušetřit nemalou částku. Na rozdíl od elektřiny je totiž cena plynu z větší části tvořena obchodní složkou, která je tvořena na základě cenové politiky dodavatelů. Jen pro příklad – domácnost, která plynem vytápí rodinný dům, může změnou dodavatele ušetřit v průměru kolem 5 až 10 tisíc korun.

Tip: Spočítejte si na online kalkulačce plynu, kolik můžete ušetřit!

Diskuze k článku

  • Michal Novák

    Přechod k alternativní dodavatelů se vyplatí, já jsem přešel s plynem i elektřinou k Bohemia Energy a oplatilo se to, na rodinném domě už je to slušná částka. Je asi jasné, že čím větší spotřeba, tím větší je i úspora.