Jak vybrat tepelné čerpadlo?

Publikováno: 20.Září 2015

Princip, na kterém tepelné čerpadlo pracuje, není žádnou novinkou. Objeven byl již v 19. století. Tepelné čerpadlo pracuje v podstatě velmi jednoduše. Využívá tzv. nízkoteplotní zdroj ve svém okolí (vzduch, země, nebo voda), z něhož odebírá teplo a ohřívá ho na vyšší teplotu. Tepelná energie pak může být využita pro vytápění i ohřev vody, a to nejen v rodinných domech, ale také v administrativních budovách, bytových domech apod.

Čtěte více: Tepelné čerpadlo: Cena, princip, úspory

Typy a výběr tepelných čerpadel

Při výběru tepelného čerpadla se můžeme setkat se třemi základními typy. Jedná se o tepelné čerpadlo vzduch-voda, voda-voda a země-voda. Každé z nich má pochopitelně své výhody a nevýhody.

  • Tepelné čerpadlo vzduch-voda: Jedná se o nejčastější druh tepelného čerpadla, který jako nízkoteplotní zdroj používá venkovní vzduch. Při instalaci tedy odpadají nákladnější práce, jako je vybudování podzemního vrtu. Na druhou stranu, toto čerpadlo má vyšší provozní náklady
  • Tepelné čerpadlo voda-voda a země-voda: V případě těchto typů čerpadla je třeba vybudovat zemní vrt, resp. plošný kolektor. Tím samozřejmě narůstají náklady. Na druhou stranu, provoz těchto čerpadel je levnější.

Jakému z těchto typů tepelných čerpadel dát přednost? „Pokud má majitel rodinného domu k dispozici volnou plochu na zahradě, doporučuji využít úspornější a odolnější systém země-voda s plošným kolektorem než méně úsporný typ vzduch-voda,“ uvedl Marek Bláha, ředitel společnosti Tepelná čerpadla IVT.

Kromě typu tepelného čerpadla je třeba zohlednit také tzv. topný faktor, který určuje energetickou účinnost zařízení a opomenout nesmíme ani kvalitu výrobku. Proto bychom měli dávat přednost výrobkům, které nesou Evropskou značku kvality Q (tzv. Q LABEL). Ta je přidělována tepelným čerpadlům, která prošla některou z akreditovaných zkušeben, výrobce udává pravdivé parametry výkonu, hlučnosti i topného faktoru, dodávka náhradních dílů pro toto čerpadlo je garantována na dobu nejméně 10 let a v ČR existuje servisní síť.

Při výběru tepelných čerpadel zohledněte rovněž aktuální trendy. „K těm v současné době patří využití frekvenčně řízených kompresorů, oběhových čerpadel a ventilátorů, které zvyšují průměrný roční topný faktor. U větších budov je trendem využití tepelných čerpadel jako jediného zdroje energie pro vytápění i chlazení,“ vysvětlil Bláha.

Tepelná čerpadla do novostaveb

Úspory energie zasahují velkou mírou zejména do stavebnictví. Jsou to totiž právě budovy, které se významně podílejí na spotřebě energie při svém provozu. V současné době se žadatelé o stavební povolení mohou setkat s pojmem neobnovitelná primární energie. „Tak ukazuje, kolik energie z neobnovitelných zdrojů dům spotřebuje včetně ztrát při výrobě a transportu energie. Prakticky ukazuje jak moc je či není dům ekologický. V průkazu energetické náročnosti budovy se tento parametr sleduje a pro získání stavebního povolení musí množství neobnovitelné primární energie splnit určené limity,“ sdělil Bláha.

Například novostavba, která je vytápění elektrickým topením, nemá příliš velké šance splnit požadavek na měrnou neobnovitelnou primární energii – důvodem je vysoký faktor neobnovitelné primární energie elektřiny (3,0) vzhledem k referenční hodnotě – zemní plyn (1,1). „V těchto případech je možné využít řešení v podobě kombinace elektrického vytápění a tepelného čerpadla vzduch-vzduch, které výrazně snižuje spotřebu neobnovitelné primární energie,“ dodal Bláha.

Dotace na tepelné čerpadlo a levnější elektřina

Od pořízení tepelného čerpadla jako nového zdroje vytápění nás může odrazovat vysoká cena. Ta začíná na nějakých 200 000 korun (kvalitní tepelné čerpadlo pro rodinný dům na klíč – tedy včetně instalace). Návratnost investice je přitom od nějakých čtyř let.

Snížit náklady na pořízení tepelného čerpadla může dotační program Nová zelená úsporám. Na podporu nových a úsporných zdrojů vytápění se zaměřuje oblast podpory C – Efektivní využití zdrojů energie. Program přitom podporuje všechny typy tepelných čerpadel, tedy voda-voda, země-voda nebo vzduch-voda.

Tepelné čerpadlo se při svém provozu neobejde bez napájení elektrickou energií. Proto má domácnost nárok na distribuční sazbu D56d, kdy může po větší část dne (22 hodin) využívat tzv. nízký tarif, tedy odebírat elektřinu za levnější cenu (dříve noční proud).

Diskuze k článku