ČR ohrožuje energetická chudoba: Budeme volit mezi elektřinou a jídlem?

Publikováno: 14.Červen 2014

Najít přesnou a jednotnou definici pojmu energetická chudoba je komplikované. Energetická chudoba byla spojována například s obyvateli rozvojových zemí, kteří neměli přístup k elektřině, ale také k teplu nebo chladu. Jinak řečeno, může se jednat o nedostatek energetické infrastruktury, která neumožňuje připojení na přenosovou soustavu, nebo chybějící výrobní zdroje energie apod.

Dilema, zda teplo nebo jídlo

Asi uznáme, že toto nebude případ České republiky. „Energetická chudoba je termín, který se velmi špatně jednotně vykládá v rámci Evropské unie. Asi nejblíže se dostaneme, když budeme aplikovat tzv. heat or eat dilema, tedy situaci, kdy si domácnost musí zvolit mezi platbou za energie, nebo za jiné nezbytné životní potřeby, například jídlo pro děti ve školní jídelně,“ vysvětlit Jiří Chvojka z Energetického regulačního úřadu (ERÚ).

Přijde vám to jako sci-fi? Je faktem, že zatím se v tuzemsku o podobné situaci příliš nemluvilo. Na druhou stranu, neznamená to, že podobný problém neexistuje. Výdaje za energie se neustále navyšují. Téměř každoročně zdražuje teplo nebo voda. Ceny elektřiny sice pro letošní rok poklesly, ale neznamená to, že podobný trend můžeme očekávat i do budoucna. Řada analytiků se domnívá, že ceny energií mohou naopak v budoucnu ještě růst.

Čtěte také: Kolik letos zaplatíme za energie?

Podle studie Potenciál úspor energie v budovách, kterou si nechala zpracovat společnost Porsenna, až polovina českých domácností může mít potíže s placením výdajů za tepelnou energii a čelit tedy energetické chudobě. Jedním z dlouhodobých řešení tohoto problému je přitom snižování energetické náročnosti budov prostřednictvím zateplování. Pravděpodobně nepřekvapí, že nejvíce ohroženou skupinou mohou být v případě této energetické chudoby senioři, kteří častěji bydlí v nehospodárných domech. Investice do jejich modernizace a snížení energetické náročnosti je pro tuto skupinu často mimo jejich finanční možnosti.

Zjišťuje se, kolik domácnosti je ohroženo

Podle Energetického regulačního úřadu se na problematiku energetické chudoby příliš neupozorňovalo a celá záležitost nebyla řešena systémově. „Pokud někdo nemá na náklady spojené s bydlením prostředky, dostane sociální dávku – příspěvek na bydlení – kde jsou zohledněny i náklady na ceny energií,“ upozornil Chvojka.

Evropská unie problematiku energetické chudoby zkoumala ve třech analýzách, které odhadují, že nedostatkem energií může být ohroženo 20 % českých domácností. Podle Chvojky ale statistické údaje zkoumala ze spotřebitelských košů a dalších „vedlejších“ veličin. „Reálný stav je potřeba detailně zjistit, ERÚ tedy požádal o spolupráci při zjištění relevantních údajů ministerstvo práce a sociálních věcí. Do poloviny roku chceme mít přesná data pohromadě a na základě toho stanovit další postup,“ dodal.

Zatím byl zřízen energetický ombudsman

Energetický regulační úřad hraje na českém energetickém trhu roli regulátora. „V případě řešení problematiky energetické chudoby je proto možné hovořit o regulačních krocích. Tedy například o stanovení maximální ceny pro české domácnosti podobně, jako je tomu například v ostatních zemích Visegrádské čtyřky. Je nutné podotknout, že Česká republika má zřejmě nejliberalizovanější trh s energiemi a že všechny negativní důsledky zatím nese státní rozpočet. Považujeme to za nesystémové řešení a chceme ho ve spolupráci s ostatními dotčenými orgány změnit,“ uvedl Chvojka.

Prozatím zřídil ERÚ funkci tzv. interního Energetického ombudsmana, který by měl posílit ochranu spotřebitele. Počátkem února byl do funkce jmenován Petr Scholz. „Zřízení funkce Energetického ombudsmana je jedním z nezbytných kroků k řešení řady problémů ve vztahu spotřebitele a obchodníků s energiemi, které je možné v mnohých případech urovnat radou nebo jednoduchým návodem ke správnému postupu. Hlavním úkolem však bude připravit legislativní prostředí k tomu, aby mohl Energetický ombudsman řešit spotřebitelské spory mimosoudně,“ uvedl.

Energetický ombudsman by měl pomáhat odběratelům ve sporech s dodavateli energií. Právě mimosoudní dohody by měly přispět k tomu, aby se spotřebitelé nemuseli obracet na soudy a platit soudní poplatky. Důležité je podotknout, že energetický ombudsman by mohl v budoucnu dávat i pokuty, ale tuto možnost musí nejprve posvětit připravovaná legislativa. Zatím je třeba spokojit se s tím, že odběratelé již nejsou ve sporech s dodavateli energií úplně sami.

Autorkou článku je Jana Poncarová z portálu EnergetickaPoradna.cz.

Diskuze k článku

 • Jakubis

  Jako ceny energií jsou stále vyšší, avšak poslední dobou spíše klesaly
  proto je dobré se zajímat o možnosti získat levnějšího dodavatele.
  Stávající dodavatel většinou nebude ochotný zlevnit, pokud mu
  nepohrozíte, já jsem rovnou přešel k novému dodavateli x energie a
  úspora byla znatelná. Takže kdo se nestará nemá.