Co obnáší instalace solárních panelů pro ohřev vody?

Publikováno: 20.Červenec 2015

Obnovitelné zdroje, ke kterým patří i solární energie, představují zajímavou možnost, jak ušetřit na platbách za elektřinu, plyn nebo jiný zdroj využívaný k ohřevu vody. Instalace solárních panelů se pochopitelně neobejde bez vstupní investice. Její návratnost je však ve srovnání s jinými zdroji více než zajímavá.

Čtěte více: Výběr solárních kolektorů a úspory energií

Solární energie v České republice

Přestože tuzemsko nepatří k zemím, které jsou bohaté na sluneční svit, jsou podmínky pro využívání solární energie považovány za dobré. Slunce v průměru svítí 1 460 hodin za rok a průměrný roční svit je v České republice odhadován na přibližně 1 000 až 1 100 kWh na metr čtvereční plochy.

Nejintenzivněji slunce pochopitelně svítí v období od dubna do října, nejmenší počet hodin solárního svitu připadá na zimní měsíce. Rozhoduje samozřejmě i místo, kde se v rámci České republiky nacházíme. Nejméně slunečního svitu je v severozápadní části území, zatímco směrem na jihovýchod se hodnoty zlepšují, jak ukazuje následující mapa.

Globální intenzita solárního záření

Zdroj: Wikipedia

Kolik energie kolektory vyrobí z dopadajícího slunečního záření, záleží na celé řadě faktorů. O solárních ziscích rozhoduje účinnost zařízení, jeho velikost, kvalita, návrh celého projektu nebo umístění kolektorů (ideální je přitom jižní orientace a sklon kolem 35°). V průměru vyrobí metr čtvereční solárního panelu kolem 350 až 550 kWh energie ročně. Zisky pochopitelně záleží i na konkrétních klimatických podmínkách.

Globální intenzita solárního záření je v klimatických podmínkách ČR následující

  • Zatažená obloha, vysoká oblačnost – cca 100 až 300 W/m2
  • Polojasno, mírná oblačnost – cca 400 až 700 W/m2
  • Jasná obloha, slunečno – 800 až 1 000 W/m2

Ohřev vody prostřednictvím sluneční energie

Energii vyrobenou v solárních panelech je možné použít pro přitápění, častěji je ale zužitkována k ohřevu vody. Princip solárně-termických kolektorů je v podstatě jednoduchý – dopadající sluneční záření je přeměněno na tepelnou energii v absorbéru, ta je pomocí teplonosné kapaliny přenesena do výměníku, kde je akumulována či využita pro ohřev dalších médií – například vody.

Součástí solární soustavy jsou především:

  • Solární kolektory
  • Oběhové čerpadlo
  • Zásobník a výměníky
  • Expanzní nádoby a ventily
  • Nerezové izolované trubky

Kromě kvality použitého zařízení a materiálu je klíčovým také správně navržený projekt solární sestavy. Ten totiž rozhoduje o tom, jak bude systém účinný a zda v letních měsících, kdy je příhodné počasí, dokáže pokrýt 100 procent potřeby teplé vody domácnosti. Při celoročním provozu by měl být systém schopen dostát alespoň 50 až 60 procent spotřeby.

Důležitý je výběr solárních panelů a jejich účinnosti, stejně jako velikost zásobníků, která vychází z počtu osob žijících v domácnosti a z velikosti solárního systému. Norma ČSN 060320, která upravuje ohřev vody, počítá s 82 litry teplé vody na osobu za den a s teplotou vody 60°C. K ohřátí vody o této teplotě je třeba 4,3 kWh.

Jak velký solární systém zvolit

Počet osob v domácnosti Počet kolektorů o velikosti 2 m2 Velikost zásobníku v litrech
2 2 160 až 200
3 2 200
4 3 až 4 300
5 – 6 5 až 6 500

Je zřejmé, že bez přídavného zařízení, které zajistí dohřev vody ve „slabších“ měsících se v našich podmínkách neobejdeme. Dodatečný ohřev vody je možné řešit několika způsoby. Jedním z nich je například vybavení zásobníkového solárního ohřívače vestavěným elektrickým tělesem nebo instalace bivalentního zásobníku, které obsahuje otopnou vložku solárního okruhu i otopnou vložku pro průtok topné vody z dalšího zdroje tepla, jako je například plynový kotel.

Zatímco v zimě bude třeba vodu dohřívat přídavným zařízením, v létě se můžeme potýkat s opačným problémem, kdy bude teplota vody v zásobníku vyšší než požadovaných 60°C. Proto jsou zpravidla na výstupu instalovány termostatické ventily a do příliš horké vody se přidává voda studená. Tímto způsobem regulace je možné docílit příjemné teploty vody, která vychází z kohoutků po celém domě.

Tip: Na instalaci solární panelů je aktuálně možné získat dotace z programu Nová zelená úsporám.

Autorkou článku je Jana Poncarová z portálu EnergetickaPoradna.cz.

Diskuze k článku