Alternativní paliva pro automobily: Jaké mají přednosti a nedostatky?

Publikováno: 19.Září 2016

Automobilový průmysl je celosvětově jedním z nejsilnějších znečišťovatelů životního prostředí. Proto už dlouhá léta probíhají výzkumy jakým palivem nahradit naftu a benzín. Některá řešení se jeví jako smysluplná a mají potenciál do budoucnosti, jiná nikoli. Budeme se proto zabývat jenom těmi, která mají co nabídnout a už se využívají v praxi.

Proč volit jiná paliva?

Pro alternativní paliva je důležité, aby omezila množství skleníkových plynů uvolňovaných do ovzduší. Dále by měly být vyráběny z obnovitelných zdrojů. Důvodem pro rozvoj těchto paliv je samozřejmě i skutečnost, že cena benzínu a nafty je závislá na ceně ropy. Také je snahou chránit životní prostředí před emisemi.   

LPG nabízí nižší ceny díky menším daním

První variantou je pohon vozů na LPG, tedy propan. Pokusy o jeho využití pro pohon automobilů se datují do roku 1910. Je to ale vedlejší produkt vznikající zpracováním ropy či zemního plynu, takže pokud jde o propan pocházející ze zpracování ropy, i do něj se samozřejmě bude promítat aktuální cena ropy na světových trzích. Bod, který říká, že by alternativní palivo nemělo být závislé na ceně ropy, proto splněn není. Na druhou funguje bod požadující nižší emise u alternativních paliv. Ten splněn skutečně je. Výhodou LPG  je poměrně rozsáhlá síť čerpacích stanic, která je vybudovaná i u nás. Nehrozí proto, že byste neměli kde natankovat. Využití podporuje i nižší spotřební daň než u benzínu. Z toho vyplývá, že cena paliva je nízká. Odhadem u nás už jezdí asi 250 000 vozidel na pohon LPG.  Ovšem proti mluví nákladná přestavba vozu a nižší výkon.

CNG slibuje menší emise díky lepšímu spalování

Zajímavou kapitolou je CNG, tedy stlačený zemní plyn. Ani ten není žádnou žhavou novinkou. Poprvé se s ním lidé mohli potkat už ve 30. letech 20. století, a to na jihu Evropy v Itálii. Ostatně Itálii můžeme považovat za průkopníka těchto technologií. V tomto případě jde o palivo, které nemá ropný, ale minerální původ, proto ho cena ropy nemůže nijak ovlivnit. Navíc množství emisí je mnohem menší, než u benzínových motorů.  Umožňuje to dokonalé spalování v motoru. Kromě malého množství emisních látek vypouštěných do ovzduší je plusem také nižší cena zemního plynu. Na druhou stranu jsou s CNG spojení i nevýhody, mezi které patří drahá přestavba vozu a také závislost na dodávkách zemního plynu. Také síť čerpacích stanic není u nás tak rozsáhlá, i když se stále rozvíjí. Pro velké nákladní automobily je potom určený zkapalněný zemní plyn známý pod zkratkou LNG.

Ethanol produkuje škodlivé aldehydy

Konečně zajímavou alternativou paliva je ethanol E85. V příměsích a benzínem dokáže hodně zlepšit jeho emisní charakteristiky. Ovšem na druhou stranu se při jeho spalování objevují v emisích škodlivé aldehydy. Naprosto dokonale je přitom splněna podmínka obnovitelných zdrojů. Ethanol se vyrábí z kukuřice, pšenice, cukrové řepy, celulózy a cukrové třtiny, tedy plodinou, které znovu narostou. Jde tedy o ekologické palivo.

Elektropohon: nevýhodou je malý dojezd

Nabízí se i možnost pohonu elektřinou. Celková bilance ve vztahu k životnímu prostředí zde závisí na tom, je-li elektřina vyráběná z fosilních zdrojů paliv, které se jednoho dne vyčerpají, nebo se naopak používají zdroje obnovitelné. Ty potom posouvají charakteristiku pozitivním směrem. Celkově je ale nevýhodou elektromobilů poháněných poměrně malý dojezd, který se počítá zhruba v rozmezí 80-300 kilometrů. Následně je nutné vozidlo 6-8 hodin nabíjet, přičemž autobaterie musí být připojena k elektrické síti. Možností, jak zlepšit dojezd a omezit nutnost nabíjení baterie, jsou solární články, které se mohou stát užitečným zdrojem energie pro elektromobily. Tato technologie je ale zatím ještě hudbou budoucnosti. Ještě se totiž nepovedlo vyrobit takové články, které by dokázaly utáhnout pohon celého vozu. Na druhou stranu mají elektromobily i řadu výhod jako například jednoduchý způsob nabití, dále tichý a chod naprosto bez emisí. Minusem je chybějící síť pro nabíjení a také drahé akumulátorové baterie, které ovšem vykazují poměrně malou životnost.

Hybridy mají budoucnost

Rozhodně zajímavou alternativou do budoucna jsou hybridní vozy kombinující třeba klasický benzínový spalovací motor a potom pohon elektřinou nebo stlačeným plynem. Tam je možné podle potřeby střídat oba druhy pohonu. Lze se těšit, že cena těchto technologických novinek klesne a tím pádem se masověji rozšíří.

 

Diskuze k článku